21.12.2020

Ana Sayfa

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi olan Bodrum Journal of Art and Design uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, sanat ve tasarım alanları ve bu alanlar bağlamında yapılmış olan disiplinlerarası özgün çalışmaların akademik ve bilimsel etik kurallara uygun bir biçimde değerlendirilmesini ve okuyucuya ulaştırılmasını hedeflemektedir. Dergi yılda iki sayı (Şubat-Ağustos) yayımlamayı planlar, yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Bodrum Journal of Art and Design, daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış, tüm sanat ve tasarım alanlarındaki temel alan çalışmalarını ve bu alanlara bağlı alt alanlarda, disiplinlerarası çalışmaları içeren özgün araştırma, derleme ve inceleme makalelerine yer vermektedir.

 

Bodrum Journal of Art and Design / Cilt 1 Sayı 1 2022

Sayı Tam Dosyası

Cilt 1 Sayı 1

 

Araştırma Makaleleri

1. Herbert Read’in Modern Sanat Felsefesi ve Evrensellik Düşüncesi

Engin Ümer 

2. İç Mekân Tasarımında Tasarım Odaklı Düşünme Modeli; Kırmızılı Kadın Belgeseli

Menşure Kübra Müezzinoğlu, Mehmet Noraslı

3. Tasarımın Genişleyen Etki Alanları ve Türkiye’deki Endüstriyel Tasarım Eğitiminin Bu Kapsamda İncelenmesi

Seda Duman, Şebnem Timur

4. 21. Yüzyıl Sanatında Yok-Yerler İmgesi

Fergana Kocadoru Özgör

5. İç Mimarlık Eğitiminde Strüktür ve Proje Derslerinin Entegrasyonu; Tiny House Örneği

Ali Akçaova, Mine Sungur

6. Seramik Sanatında İfade Biçimi Olarak Erotizm: Sergei Isupov’un Sürrealist Heykel Örnekleri

Öznur Yıldırım, Selim Çınar

Derlemeler

7. Mimaride Sürdürülebilir Malzeme “Bambu”

Özlem Aydın, Didem Bayraktar Marangoz

8. Purity of Essence in Architecture, A Radical Revolution in Human-Building Interaction

Mohamad Nadim Adi, Mais M. Aljunaidy

9. Mekân Kavramının Yörük Kilimleri Üzerinden Değerlendirilmesi

Metin Kar

Ziyaretçi İstatistikleri

Günlük :4 / Aylık :55 / Toplam :6254