Bodrum Journal of Art and Design

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Makale, A4 boyutunda, Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto, 1 satır aralıklı (tek satır aralıklı / 6nk boşluklu) olarak ve iki yana yaslanmış biçimde (blok) yazılmalıdır. Makale, eklenmiş olan şablona uygun olacak şekilde, özet ve kaynaklar dahil, en fazla 25 sayfa olarak hazırlanmalıdır. Makaleye yazar bilgileri eklenmemelidir. Ayrıca makale başlığının yer aldığı çalışma ve yazara ait bilgilerin yer aldığı bir kapak sayfası (yazının başlığı, yazarın/yazarların adları, yazarlara ait ORCID, akademik unvan, kurum, anasanat/anabilim dalı) hazırlanmalıdır. Eğer yüklenen metin bildiri olarak sunulmuş veya lisansüstü tezden türetilmiş ise başlığa bir dipnot eklenmelidir.

Makalenin, Microsoft Office Word programında hazırlanması uyumluluk açısından önerilmektedir. Hazırlanan metin PDF olarak gönderilmemelidir, Microsoft Office Word dosyasına ait uzantılar olan .doc ya da .docx olarak gönderilmelidir.

Sayfa kenar boşlukları; sağ kenar 2.5, sol kenar 2.5, üst kenar 3, alt kenar 3 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Ana başlık sayfanın en üstünde, ortalamış ve 12 punto büyük harflerle yazılmalıdır. Başlıkların tamamı sola dayalı olmalıdır. Makalede kullanılabilecek 3 farklı düzeydeki başlık aşağıdaki 3 kurala göre düzenlenmelidir.

  • Birinci düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve tamamı büyük harf olmalıdır.
  • İkinci düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve her sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.
  • Üçüncü düzey başlıklar; Sola dayalı, kalın ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır.
  • Alt başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılır.

Başlığın çok uzun olmaması ve konuyu kapsayacak biçimde seçilmesi tavsiye edilir.

Özet en az 150 en fazla 200 sözcükten oluşmalı ve 9 punto yazılmalıdır. Özet amaç, kapsam, yöntem ve sonuç bilgilerini içermelidir. Özette, denklem, atıf, kısaltmalar, örneklemeler vb. yer almamalıdır.

Özet metninin altına en az 3 en fazla 5 sözcükten oluşan “Anahtar Kelimeler” eklenmeli; eklenen her anahtar sözcüğün ilk harfi büyük ve virgül ile ayrılarak yazılmalıdır.

Dipnot metin içinde karşılık geldiği sayfada görünmelidir. Tek satır aralığı 8 punto, 1 satır aralıklı (tek satır aralıklı / 0nk boşluklu olarak ve iki yana yaslanmış biçimde (blok) yazılmalıdır.

Makalenin yapısı; Giriş, Konu Başlıkları (konuya uygun belirlenmiş) ve Sonuç olarak oluşturulmalıdır. (Gerektiğinde ana başlıklara alt başlıklar açılabilir). Görsel ve Tablolar metin ile ilgili bölüme eklenerek ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (10 punto, 1 boşluklu, ortalanmış). Görsellere ait bağlantılar Kaynaklar’dan sonra Görsel Kaynaklar başlığı oluşturularak sırasıyla (erişim tarihi ile birlikte) eklenmelidir. Makalede kullanılmak istenen resim, fotoğraf, grafik, çizim, vb. görseller; 300 dpi çözünürlükte JPEG ya da TIFF formatında olmalı ve ayrıca gönderilmelidir. Tablo, grafik vb. içerikler sabitlenmiş görseller olarak değil düzenlenebilir şekilde (Excel ya da Word dosyası olarak) gönderilmelidir.

Sanat yapıtı için künye bilgisi aşağıdaki gibi olmalıdır.

Görsel numarası (koyu). Sanatçı adı, Yapıt Adı (italik), Tarih, Teknik/Malzeme, Boyut, Sergilendiği/Bulunduğu yer
Görsel X. Pablo Picasso, Guernica, 1937, Tuval üzerine yağlıboya, 349 x 776 cm, Reina Sofía Müzesi, Madrid


Metin içinde başka yapıtlara yapılan atıflar, The American Psychological Association (APA 7) sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Metin içi atıfta parantez içinde yazarın soyadı, yıl ve sayfa numarası yer almalıdır. Örnek: (Soyadı, 2019: 10).

Eğer kaynak iki yazarlı ise “ve” ile yazılmalıdır. Örnek: (Soyadı1 ve Soyadı2, 2019: 10).

Eğer kaynak 3 ya da daha fazla yazarlı ise ilk yazarın soyadı yazılır ve “vd.” kullanılır. Örnek: (Soyadı vd., 2019: 10).

Eğer ilk kaynağa ulaşma imkanı yoksa ikinci kaynak üzerinden belirtilmelidir. Örnek: (Soyadı1’den aktaran Soyadı2, 2019: 10).

Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla kaynağı varsa bu durumda çalışmaların ismi alfabetik olarak sıralanır ve parantez içinde yayın tarihine sırasıyla “a, b, c, ç, d” gibi harfler eklenerek sıralama yapılmalıdır. Örnek: (Soyadı, 2019a: 10) (Soyadı, 2020b: 11)

3 satırdan uzun doğrudan alıntılar 10 punto, tek satır aralıklı ve girintili yazılmalıdır.

Kaynaklar APA 7 Stiline uygun biçimde yapılmalıdır.

Basılı olduğu hâlde İnternet ortamından erişim sağlanmış kitap, makale ve tezlerin “Kaynaklar”daki gösterimi basılı yayımların gösterimiyle aynı şekilde yapılır.

Makale: Soyadı, N. (2019). Makalenin adı. Derginin Adı. Cilt (Sayı), 23-36. doi:

Kitap: Soyadı, N. (2019). Kitabın Adı. Yayınevi.

e-Kitap: Soyadı, N. (2019). Kitabın Adı. Yayınevi. internet bağlantısı

Web Sayfası: Soyadı, N. (2019). Web sayfasında yer alan metnin adı. Web Sitesinin Adı. internet bağlantısı

Tez: Soyadı, N. (2019). Tezin adı [Doktora/Sanatta Yeterlik/Yüksek Lisans Tezi, Üniversite Adı].

TV programları, TV dizileri, sinema filmleri, müzik ve ses kayıtları ya da çoklu ortam yazılımı türü kaynaklar “Kaynaklar”da gösterilir.

Sinema Filmi: Soyadı, N. (Yapımcı) ve Soyadı. A. (Yönetmen). (2019). Filmin adı. [Film]. Üretildiği ülke: Yapımcı firma adı.

Tiyatro Gösterimi: Soyadı, N. (Yönetmen). (2021, 10 Ekim). Oyunun adı [Yazar Adı ve Soyadı]. Gösterimin yapıldığı yer.

Sosyal Medya: Soyadı, N. (2019, 15 Kasım). Paylaşılan görselin notu ve hashtag [Fotoğraf]. Sosyal medya kaynağının adı. İnternet bağlantısı ve erişim tarihi.

Dijital Oyun: Oyunun adı (Oyun versiyonu örn. PC) [Oyunu Türü örn. Video oyunu]. (2019). Yayınlayıcı firma.