21.12.2020

Ana Sayfa

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi olan Bodrum Journal of Art and Design uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, sanat ve tasarım alanları ve bu alanlar bağlamında yapılmış olan disiplinlerarası özgün çalışmaların akademik ve bilimsel etik kurallara uygun bir biçimde değerlendirilmesini ve okuyucuya ulaştırılmasını hedeflemektedir. Dergi yılda iki sayı (Şubat-Ağustos) yayımlar, yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Bodrum Journal of Art and Design, daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış, tüm sanat ve tasarım alanlarındaki temel alan çalışmalarını ve bu alanlara bağlı alt alanlarda, disiplinlerarası çalışmaları içeren özgün araştırma ve derleme makalelerine yer vermektedir.

 

Bodrum Journal of Art and Design / Cilt 2 Sayı 1 2023

Sayı Tam Dosyası

Cilt 2 Sayı 1

 

Araştırma Makaleleri

1. Seramik Karolarda İmaj Tasarım Süreci: Örnek Bir Uygulama 

Mehmet Coşar, Halil Yoleri 

2. Dijital Değiştirilemezlik Çağında Sanat Eseri

Berke Soyuer

3. Sanat Terapisined Fotoğrafın İyileştirici Amaçlarla Kullanımı

Zekiye Canoruç Şahin

4. Zamanının Ötesinde Bir Teksitl Tasarımcısı: Otti Berger

Sinem Budun Gülas

5. Harp ve Denizaltı Filo Bağlısı Gemilerde Yaşam Mahallerinin İç Mekan Tasarımını Etkileyen Kriterler: Askeri Hiyerarşik Sistem

Kübra Arslan, H. Tonguç Tokol

6. rdürülebilir Yapı Malzemesi Olarak Bambunun Kullanımına Yönelik Bir Tasarım Önerisi: Doğu Karadeniz Örneği

Didem Bayraktar Marangoz, Özlem Aydın

7. Kamusal Sanat Bağlamında New York Metrosu (MTA) ve Mozaik Pano Örnekleri

Pınar Güzelgün Hangün

8. The Impact of Familiar Implementation and Unusual Artistic Implementation of Recycled Materials in Building Design on People's Experience and Mental Health

Mais Aljunaidy, Mohamad Nadim Adi

9. Mimarlık Eğitiminde Oyunlaştırmaya Dayalı Bir Tasarım Süreci Modeli Önerisi

Tuna Torun, Elif Tatar

10. Seramik Ürün Tasarımında Çevreci Çözümler ve Uygulama Örneği

İlyas Arapoğlu, Ezgi Hakan

Duyurular

Ziyaretçi İstatistikleri

Günlük :42 / Aylık :955 / Toplam :33388