Bodrum Journal of Art and Design

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Amaç

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi olan Bodrum Journal of Art and Design uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, sanat ve tasarım alanları ve bu alanlar bağlamında yapılmış olan disiplinlerarası özgün çalışmaların akademik ve bilimsel etik kurallara uygun bir biçimde değerlendirilmesini ve okuyucuya ulaştırılmasını hedeflemektedir. Dergi yılda iki sayı (Şubat-Ağustos) yayımlamayı planlar, yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Kapsam

Bodrum Journal of Art and Design, daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış, tüm sanat ve tasarım alanlarındaki temel alan çalışmalarını ve bu alanlara bağlı alt alanlarda, disiplinlerarası çalışmaları içeren özgün araştırma, derleme ve inceleme makalelerine yer vermektedir.