Bodrum Journal of Art and Design

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Sahibi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adına

Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan

 

Baş Editör

Doç. Nilay Özsavaş Uluçay

 

Editör Yardımcıları

Doç. Deniz C. Koşar

Dr. Öğr. Üyesi Betül Karakaya

 

Alan Editörleri

Doç. Canan Zöngür

Doç. Deniz C. Koşar

Doç. Dr. Filiz Çevik Tan

Doç. Dr. Togay Şenalp

Dr. Öğr. Üyesi Berke Soyuer

Dr. Öğr. Üyesi Betül Karakaya

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Bayraktar

Arş. Gör. Dr. Didar Ezgi Özdağ

 

Yabancı Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Berke Soyuer

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özmen Akdoğan

Öğr. Gör. Dr. Nevin Yalçın Beldan

Öğr. Gör. Özlem Gümüş

 

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Almıla Yıldırım

 

Yayın Kurulu Sekreteri

Arş. Gör. Tuğba Günaydın