Bodrum Journal of Art and Design

İletişim

İletişim: bad@mu.edu.tr

 

Baş Editör

Doç. Nilay Özsavaş Uluçay / nilayozsavas@mu.edu.tr

 

Editör Yardımcıları

Doç. Deniz C. Koşar / denizckosar@mu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Betül Karakaya / betulkarakaya@mu.edu.tr

 

Yayın Kurulu Sekreteri

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Bayraktar / gulsahbayraktar@mu.edu.tr